Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Kroki do zrównoważonej żywności

Zrównoważona produkcja żywności spełnia trzy cele:

Środowiskowy

Produkcja żywności musi być przyjazna dla środowiska i klimatu. Powinna dbać o regenerację bioróżnorodności, zwłaszcza gleby, ograniczać emisję gazów cieplarnianych i zwiększać zasoby wodne środowiska.

Ekonomiczny

Produkcja żywności musi być opłacalna dla rolnika. Powinna zapewnić stabilne źródło utrzymania, pozwalać na inwestycje w rozwój gospodarstwa i optymalizować produkcję rolniczą.

Społeczny

Sposób w jaki powstaje żywność musi być zgodny z oczekiwaniami społecznymi. Przyjazna środowisku produkcja żywności musi spełniać potrzeby społeczeństwa oraz być w zgodzie z prawem i społecznościami lokalnymi.

Zrównoważona żywność w Polsce

Najważniejsze liczby

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszych raportach - Zrównoważona żywność w Polsce Moment zwrotny w branży spożywczej

Członkowie i partnerzy